ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
* กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
  ตำแหน่งที่สมัคร
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ประวัติครอบครัว
 • ประวัติการศึกษา
 • การฝึกอบรม
 • ประวัติการทำงาน
 • โปรดระบุชื่อที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสารถของท่านได้ ( สถานที่ทำงานเดิม)
 • ความสามารถด้านภาษา
 • รูปถ่าย
 • * เฉพาะรูปภาพนามสกุล JPG หรือ JPEG เท่านั้น
 • แนบเอกสารเพิ่มเติม
 • * เฉพาะไฟล์ JPG หรือ PDF เท่านั้น

ท่านสนใจร่วมงานสามารถ กดปุ่มสมัคร และกรอกรายละเอียดสมัครงานผ่านฟอร์มรับสมัครได้ทันที
หรือ สมัครด้วยตัวท่านเองที่ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถดาวน์โหลด


ใบสมัครได้ที่นี่