ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครในขณะนี้
* กรุณากรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน
  ตำแหน่งที่สมัคร
 • ข้อมูลส่วนตัว
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ประวัติครอบครัว
 • ประวัติการศึกษา
 • การฝึกอบรม
 • ประวัติการทำงาน
 • โปรดระบุชื่อที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสารถของท่านได้ (สถานที่ทำงานเดิม)
 • ความสามารถด้านภาษา
 • รูปถ่าย
 • * เฉพาะรูปภาพนามสกุล JPG PDF หรือ RAR เท่านั้น
 • แนบเอกสารเพิ่มเติม
 • * เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 10MB
 • Video แนะนำตัวสั้นๆ (* มีผลต่อการเรียกสัมภาษณ์)

ท่านสนใจร่วมงานสามารถ กดปุ่มสมัคร และกรอกรายละเอียดสมัครงานผ่านฟอร์มรับสมัครได้ทันที
หรือ สมัครด้วยตัวท่านเองที่ โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถดาวน์โหลด


ใบสมัครได้ที่นี่